Anyák Napja Nyereményjáték szabályzat

Anyák Napja Nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékhoz (továbbiakban: „Játék”) a résztvevők (továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával csatlakozhatnak. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója a Creative Land Kft. (1035 Budapest, Derű utca 2. A. ép. fszt., továbbiakban Szervező, Lebonyolító)

A nyereményjátékban résztvevő személyek és feltételek

A Játékban azok a magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, természetes személyek jogosultak részt venni, akik a szamfestobolt.hu Facebook oldalán, hozzászólásban linket küldenek be a szamfestobolt.hu weboldalon szereplő, valamely számfestő termékről.

A nyereményjáték-szabályzat elfogadása

A Játékosok a nyereményjátékban való részvétellel automatikusan elismerik, hogy teljeskörűen megismerték és feltétel nélkül elfogadták a játékszabályzatot. A játékszabályzat által nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az iránymutatóak.

Nyereményjáték időtartama:

A nyereményjáték kezdete: 2023. 04. 28 17:01
A nyereményjáték vége: 2023. 05. 07. 23:59

A sorsolás dátuma és módja
A sorsolás dátuma: 2023. 05. 08 14:00*
A sorsolás módja: a Lebonyolító telephelyén számítógépes szoftver segítségével.

A nyertesek és a nyeremény

A nyereményjáték során 1 játékos kerül kisorsolásra. A nyeremény egy 17 000 Ft értékű kupon, amelyet a nyertes a szamfestobolt.hu oldalon vásárolhat le.

A nyertesek értesítése

A nyertes Játékost a Lebonyolító a sorsolást követő 48 órában, Messenger üzenetben értesíti, azon a profilon, amelyen a játékba a hozzászólást beküldte.

A nyeremény átvétele

A Játék nyertesének a Játék Lebonyolítója/ Szervezője Messenger üzenetben küldi meg a nyereményt, azaz a 17.000 Ft vásárlásra jogosító kuponkódot. A Nyertes a webshopban történő vásárlás során a kódot beírja az „Ajándékkártya vagy kedvezmény kódja” rublikába, így aktiválva a nyereményösszeget. A 17.000 Ft értékű kupon a rendelés összértékét (termékek ára és a szállítási költség) csökkenti.
A kupon beváltási határideje: 2023. 12. 31 23:59

Adatvédelem

A nyereményjáték által megszerzett adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személyek részére nem átadhatóak ki, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a Játékba történő részvételével elfogad.

A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos problémákkal elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat.  A Szervező a lehető legrövidebb időn belül - de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 60 napig - tájékoztatja a Játékost a kérelemmel kapcsolatos intézkedésekről.

Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

Vegyes rendelkezések

A Játékban a Játékosnak olyan Facebook profillal kell résztvennie, amihez tartozó Messenger fiókba a sorsolást követően értesíthető. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősséget nem terheli.

A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy szükség esetén jelen játékszabályzatot módosítsa. A módosításokról a Játékosok www.szamfestobolt.hu  weboldalon értesülhetnek.